8 Aralık 2009 Salı

Yer Alti Sulari Ve Kaynaklar Etkİnlİk

YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR ETKİNLİK

 Yer altı suları nasıl beslenir?
- Atmosferden yeryüzüne düşen yağışların bir kısmı (yağmur, kar, buzulların erimesi), yüzeysel akış ile yer üstü sularını meydana getirirken geri kalanı uygun koşullar altında yer altına geçer. Bu sular yerin derin kısımlarına sızarak, alt kısmı geçirimsiz kayaçların oluşturduğu zonun üzerindeki geçirimli kayaçların gözenek, yarık, çatlak gibi kısımlarını doldurarak bir su tabakası oluştururlar.
 Yer altındaki sular yeryüzüne nerelerden ve nasıl çıkar?

- Yer altı suları, yeryüzüne doğal olarak çıkabildikleri gibi (kaynak), kuyular vasıtası ile de kullanılabilir hale getirilir. Kaynaklar, yeryüzüne çıkma tarzlarına göre çok çeşitli tipte olabilirler. Sularının sıcaklıkları, kırılmalar veya faylanmalar neticesinde ortaya çıkmaları (fay kaynakları), karstik sahalardan gelmeleri (karstik kaynaklar, voklüzler), akımları ve kimyasal bileşimleri (maden suları), yeryüzüne çıkma tarzları (aralı kaynaklar ve gayzerler) ve yer altında bulunuş özelliklerine göre (serbest ve tünemiş akifer kaynakları, artezyen kaynakları) çeşitli tipte olabilirler.
 Yer altı sularının özelliklerini etkileyen faktörler nelerdir?
- Yer altı suları genelde yağışlarla beslenir. Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma
Miktarı, arazinin geçirimlilik ve kayaçların gözeneklik derecesine bağlıdır bunlar olmazsa yer altı suları etkilenir.
 Çevrenizde hangi kaynaklar vardır bunlar hakkında bilgi toplayınız?
- Çenesuyu; Derince’nin kuzeyindeki en yüksek dağı olan Çenedağı’ nın 1500 yıllık hazinesi olarak, hiçbir işlem görmeden yeryüzüne kendiliğinden çıkar.
-
Çenesuyu 1860 ‘ lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına konu olmuş,adı İzmit ‘ le özleşmiş tarihi ve şifalı bir su… 1863 yılında sultan Abdülaziz tarafından İzmit ‘te yaptırılan Kasrı Hümayun’un en önemli bölümlerinden biriside saat kulesi yanındaki taç kapısıdır.Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmit’li şair Savfet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır.Çenesuyu bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur…
 Çevrenizdeki kaynaklardan nasıl yararlanılmaktadır?
- çevremizdeki kaynaklardan içme suyu olarak yararlanılmaktadır.
TOPRAGIN HİKAYESİ

 Yeryüzünde farklı renklerde toprakların bulunmasının nedenleri nelerdir?
- Yeryüzü çeşitli katmanlardan oluşmuştur bu nedenle de çeşitli
renklere bulunur
 1 cm’lik bir toprakt oluşumu için sizce ne kadar zaman geçmesi gerekir?
- 1 cm. kalınlıkta ki toprak ancak birkaç yüzyılda oluşabilmektedir.* soğuk bir bardağın içine sıcak su doldurulduğunda bardak çatlar neden?
- Soğuk havada bardak daralır aniden sıcak su döküldüğünde ani bir genleşme
olur bu ani genleşmeden çatlar
*Aynı olay kayaçlar üzerinde nasıl etkili olmaktadır?
- Kayaçların çatlaması parçalanması ve ufalanması şeklinde olan fiziksel ayrışma soğuk ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Sıcaklık farlarından dolayı genleşme ve büzülme hareketlerine maruz kalan kayaçlar bir süre sonra çatlar.
* Resim 16’da ne tür parçalanması olmuştur?
- resim 16’da fiziksel parçalanma olmuştur iklimde ki genleşme ve büzülme hareketlerine maruz kalmıştır.
*Şekerin ve tuzu suda çözünmesi hangi olaya örnek verilebilir.
- şekerin ve tuzun suda çözünmesi kimyasal ayrışmaya örnek verilebilir.


* Grafikleri inceleyerek bunların hangi iklim bölgelerine ait olduğunu söyleyiniz
- 1.grafik yaz iklimi --- 2.grafik kış iklimine örnektir
* Bu iklim bölgelerinde toprak oluşumuna en çok etkili olan faktörleri sıralayınız
- Bu bölgelerde toprak oluşumuna en çok etkili olan faktörler yağış ve sıcaklıktır
* İklimin toprak oluşumu üzerinde ki etkileri hakkında neler söyleye bilirsiniz.
- İklim toprak oluşumu için önemli bir rol oynar iklim olmazsa yani sıcaklık ve yağış olmazsa taşlar çatlayamaz ve toprak oluşmaz.
*Grafiklerde verilen iklim bölgesinde hangi ayrıştırma ön plandadır hangi kriterleri kullanarak bu sonuca vardınız.
- kimyasal ayrıştırma ön plandadır yağışın çok olmasından bu sonuca vardım.* Toprağın üst kısmı neden koyudur?
- Topraklarda görülen koyu rengin sebebi, o toprağı meydana getiren minerallerin yapı maddelerinin (bilhassa demirin) kimyasal değişikliğe uğraması veya organik madde muhtevasıdır.
* Çiçek yetiştirmek isterseniz hangi kattaki toprağı kullanırdınız neden?
- Toprağın üst kısmını kullanırdım çünkü organik madde bakımından zengindir
* İnşaat temellerinden çıkarılan toprağın bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılmasının nedeni nedir ?
- Çünkü ana kaynağın bulunduğu kattır.

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder